Konsulttjänster inom
fastighetsförvaltning

Property Partner erbjuder konsulttjänster av högsta kvalitet inom fastighetsförvaltning för den svenska marknaden. Vår kompetens och höga engagemang skapar trygghet för er som fastighetsägare och vi bidrar till värdeutveckling för våra kunder.

Property Partner

Tjänster

Kommersiell förvaltning och uthyrning

Utifrån varje fastighets affärsplan, ansvarar vi för att genomförandet i samtliga delar blir utförda. Ni, våra kunder får löpande information på det sätt som ni önskar, tex via uppdragsmöten och regelbunden rapportering.

Ekonomisk förvaltning

Vi tillhandahåller ett modernt, stabilt och beprövat systemstöd med kompetens för att göra hyresavier, hantera leverantörsfakturor, göra utbetalningar och sköta löpande redovisning. Vi upprättar deklarationer, hanterar moms, bokslut och årsredovisningar.

Teknisk förvaltning

Vi säkerställer att fastigheten uppfyller samtliga myndighetskrav, vi tillser att energiförbrukningen är rimlig, att det finns korrekta serviceavtal för de tekniska installationerna och att det finns en underhållsplan.

Fastighetsdrift

Vi utför tillsyn och skötsel av allmänna ytor och säkerställer att brandskyddet är fungerande och uppdaterat enligt gällande lagkrav. Vi ansvarar för att alla de människor som finns i fastigheterna får en bra vardag, varje dag.

Servicetjänster

Vi erbjuder hyresgästerna hjälp med hyresgästfrågor i sin hyrda lokal. Vi tar emot alla typer av uppdrag i vår felanmälan och våra fastighetstekniker informerar hyresgästerna om vilken typ av tjänster som vi kan erbjuda när de är på plats.

Projektledning

Vi har erfarna och kunniga projektledare i vårt systerföretag Batir som är vana att driva fastighetsrelaterade projekt.

Behöver ni hjälp med kringtjänster så som mindre elarbeten, byggnadsarbeten etc. till er arbetsplats?