Property Partner

Om oss

Property Partner är ett privatägt konsultföretag med ett 60-tal medarbetare som arbetar med fastighetsförvaltning och fastighetsteknik. Vårt team är kompetenta, engagerade och hjälpsamma och samarbetar med varandra och våra kunder utifrån en gemensam värdegrund.

Vi hjälper fastighetsägare att lyckas med sitt fastighetsägande och vi underlättar vardagen för de människor som är hyresgäster i de byggnader vi förvaltar.

Vårt erbjudande spänner över de flesta områden inom kommersiell fastighetsförvaltning och vi anpassar våra åtaganden utifrån de 

specifika behov som finns hos våra kunder. Vi har kompetens och erfarenhet inom samtliga fastighetstyper och har erfarenheter, referenser och system och väl beprövade arbetssätt för kommersiell-, ekonomisk och teknisk förvaltning.

För närvarande förvaltar vi över 1,5 miljon kvm fastigheter. Beståndet är spritt på ett flertal orter i Sverige som t.ex. Stockholm, Uppsala, Södertälje, Västerås, Eskilstuna, Karlstad, Borås, Norrköping, Lund och Malmö.

Property Partner är ett privatägt konsultföretag med ett 60-tal medarbetare som arbetar med fastighetsförvaltning och fastighetsteknik. Vårt team är kompetenta, engagerade och hjälpsamma och samarbetar med varandra och våra kunder utifrån en gemensam värdegrund.

Vi hjälper fastighetsägare att lyckas med sitt fastighetsägande och vi underlättar vardagen för de människor som är hyresgäster i de byggnader vi förvaltar.

Vårt erbjudande spänner över de flesta områden inom kommersiell fastighetsförvaltning och vi anpassar våra åtaganden utifrån de

specifika behov som finns hos våra kunder. Vi har kompetens och erfarenhet inom samtliga fastighetstyper och har erfarenheter, referenser och system och väl beprövade arbetssätt för kommersiell-, ekonomisk och teknisk förvaltning.

För närvarande förvaltar vi över 1,5 miljon kvm fastigheter. Beståndet är spritt på ett flertal orter i Sverige som t.ex. Stockholm, Uppsala, Södertälje, Västerås, Eskilstuna, Karlstad, Borås, Norrköping, Lund och Malmö.

Affärsidé och vision

Property Partner erbjuder konsulttjänster av högsta kvalitet inom fastighetsförvaltning för den svenska marknaden.

Vi är proaktiva, metodiska och systematiska i vårt arbetssätt. Vår ledstjärna är att skapa trygghet och bidra till värdeutveckling för våra kunder.

Vår vision är att vara ett självklart val vid förfrågningar av fastighetsförvaltning. 

Värdegrund

Property Partner är ett serviceföretag med konsulter och entreprenörer. Vi arbetar med människor och att kunna samarbeta är av största betydelse. En plattform för ett gott samarbete är en gemensam värdegrund.

Vår värdegrund består av följande delar:
Respekt, Laganda, Entreprenörskap, Kundfokus, Redbarhet och Lönsamhet. 

Kvalitet

Bra kvalitet innebär att uppfylla och överträffa kundens förväntningar.

Ett utförande med bra kvalitet är resultatet av lång erfarenhet av fastigheter, kompetens med löpande vidareutbildning, intelligent vägledning och effektivt utförande. Kvalitet representerar det kloka valet av många alternativ.

Vi på Property Partner arbetar med kvalitet i våra uppdrag utifrån två perspektiv. Vi tar oss an uppdrag via en genomarbetad metodik, där arbetsmetoder och systemstöd är viktiga delar. Men även personligt engagemang kompetens, erfarenhet och trevligt bemötande är en del av vårt kvalitetsarbete.
Kunskap, ansvarstagande och samarbete är förutsättningar för ett framgångsrikt miljöarbete.

Hållbarhet och miljö

Property Partner ser det som en nödvändig och självklar fråga att ställa om till ett hållbart företagande och vill aktivt arbeta för att uppmuntra fastighetsförvaltnings branschen till att se potentialen i hur vi tillsammans kan bidra till mer hållbara samhällen. Vi och våra kunder har stora möjligheter att minska negativ miljöpåverkan och skapa långsiktighet genom preventivt arbete och kvalitativa lösningar. Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar, trivsam och trygg samhällsmiljö.

Property Partners miljö-och hållbarhetspolicy omfattar det övergripande hållbarhetsarbetet och är vägledande inom alla aktiviteter och tjänster. Syftet är att utveckla en hållbar fastighetsförvaltning utifrån ett ekologiskt-, ekonomiskt- och socialt perspektiv. Vi står för transparens och åtar oss att implementera och kommunicera policy, samt uppföljning av miljömål, både internt och externt. Med ett kontinuerligt hållbarhetsarbete strävar vi efter att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 för hållbar utveckling uppnås

Kunder

Våra kunder består av internationella investerare, fastighetsbolag, fastighetsfonder, fastighetskonsulter och hyresgäster på den kommersiella fastighetsmarknaden.

De fastigheter som Property Partner förvaltar består främst av kontor, handel, köpcentrum, industri, lager och samhällsfastigheter.

Om du skickar in CV till oss samtycker du även till att vi sparar och registrerar dina personuppgifter i vår CV-databas.

Karriär

Property Partner är ett snabbväxande företag med visionen att vara ett självklart val vid förfrågningar av fastighetsförvaltning. Vår ambition är att kontinuerligt utveckla våra medarbetare och med det skapa trygghet och bidra till värdeutveckling för våra kunder.

Vi söker dig som är proaktiv, engagerad och har hög social kompetens.

Välkommen att skicka in din ansökan tillsammans med CV och ett personligt brev till