Property Partner

Tjänster

Property Partner erbjuder konsulttjänster av högsta kvalitet inom fastighetsförvaltning för den svenska marknaden.

Vår kompetens och starka engagemang skapar trygghet för er som fastighetsägare och vi bidrar till en gynnsam värdeutveckling i våra kunders ägande.

Property Partner erbjuder konsulttjänster av högsta kvalitet inom fastighetsförvaltning för den svenska marknaden.

Vår kompetens och starka engagemang skapar trygghet för er som fastighetsägare och vi bidrar till en gynnsam värdeutveckling i våra kunders ägande. 

Kommersiell förvaltning och uthyrning

Utifrån varje fastighets affärsplan, ansvarar vi för att genomförandet i samtliga delar blir utförda. 

Ni, våra kunder får löpande information på det sätt som ni önskar, tex via uppdragsmöten och regelbunden rapportering.

Vi ansvarar för driftnettot och relationen till era hyresgäster utifrån era önskemål och er förvaltningsambition. Ni kan känna trygghet i att vi med vår breda kompetens kan ta fullt ägandeskap för hyresavtal och att vi ansvarar för kontraktsförhandlingar om ni så önskar.

Vid eventuella vakanser skapar vi en uthyrningsstrategi och gör en skräddarsydd marknadsplan för uthyrningsarbetet. Vi sköter all annonsering och håller visningar för presumtiva kunder. Vid önskemål tar vi fram inplaceringsskisser, stämmer av tekniska förutsättningar och kalkyler. Vi tar ansvar för hela processen och upprättar hyresofferter, förhandlar om hyresvillkor och skriver hyresavtal med den nya hyresgästen allt enligt givna önskemål.

Ekonomisk förvaltning

Vi tillhandahåller ett modernt, stabilt och beprövat systemstöd med kompetens för att göra hyresavier, hantera leverantörsfakturor, göra utbetalningar och sköta löpande redovisning. Vi upprättar deklarationer, hanterar moms, bokslut och årsredovisningar. I samarbete med den kommersiella förvaltningen tar vi fram budget, prognoser och ekonomiska rapporter. Tillsammans med vårt team av erfarna ekonomer erbjuder vi ekonomisk förvaltning i toppklass.

Teknisk förvaltning

I samband med att vi anlitas för att ansvara för den tekniska förvaltningen, innebär det att vi säkerställer att fastigheten uppfyller samtliga myndighetskrav, vi tillser att energiförbrukningen är rimlig, att det finns korrekta serviceavtal för de tekniska installationerna och att det finns en underhållsplan. Vi hanterar upphandlingar samt planerar, budgeterar och arbetsleder arbeten i de fastigheter vi förvaltar med högsta kompetens. 

Fastighetsdrift

För att hyresgästerna skall trivas i sina lokaler utför vi tillsyn och skötsel av allmänna ytor och säkerställer att brandskyddet är fungerande och uppdaterat enligt gällande lagkrav. Hyresgästernas felanmälan tar vi hand om och vi ansvarar för att felavhjälpande underhåll och reparationer utförs. Vi håller ett relevant informationsflöde och kommunikation med hyresgästerna.

Vi ansvar för att alla de människor som finns i fastigheterna får en bra vardag, varje dag. 

Servicetjänster

Efter en etablerad kontakt med hyresgästerna i de fastigheter vi förvaltar, erbjuder vi dem att enkelt kunna få hjälp med hyresgästfrågor i sin hyrda lokal. Vi tar emot alla typer av uppdrag i vår felanmälan och våra fastighetstekniker informerar hyresgästerna om vilken typ av tjänster som vi kan erbjuda när de är på plats. Våra elektriker, VVS-montörer eller snickare hjälper era hyresgäster.

Projektledning

Vi har erfarna och kunniga projektledare i vårt systerföretag Batir som är vana att driva fastighetsrelaterade projekt. Det kan t ex vara när en lokal skall anpassas till en ny hyresgäst, när allmänna ytor ska byggas om, när en energiutredning med förslag på åtgärder ska tas fram eller när en statusbesiktning i samband med förvärv skall göras. Vi driver projekten med erfarenhet och kompetens och rapporterar till er löpande så att ni kan fokusera på andra delar i processen. 

Vi åtar oss även projektledningsuppdrag med syftet att stärka upp en befintlig organisation och/eller att komplettera med en specialistkompetens som behövs under en begränsad tid för ett projekts genomförande.

Kommersiell förvaltning och uthyrning

Kommersiell förvaltning och uthyrning

Utifrån varje fastighets affärsplan, ansvarar vi för att genomförandet i samtliga delar blir utförda.

Ni, våra kunder får löpande information på det sätt som ni önskar, tex via uppdragsmöten och regelbunden rapportering.

Vi ansvarar för driftnettot och relationen till era hyresgäster utifrån era önskemål och er förvaltningsambition. Ni kan känna trygghet i att vi med vår breda kompetens kan ta fullt ägandeskap för hyresavtal och att vi ansvarar för kontraktsförhandlingar om ni så önskar.

Vid eventuella vakanser skapar vi en uthyrningsstrategi och gör en skräddarsydd marknadsplan för uthyrningsarbetet. Vi sköter all annonsering och håller visningar för presumtiva kunder. Vid önskemål tar vi fram inplaceringsskisser, stämmer av tekniska förutsättningar och kalkyler. Vi tar ansvar för hela processen och upprättar hyresofferter, förhandlar om hyresvillkor och skriver hyresavtal med den nya hyresgästen allt enligt givna önskemål.

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning

Vi tillhandahåller ett modernt, stabilt och beprövat systemstöd med kompetens för att göra hyresavier, hantera leverantörsfakturor, göra utbetalningar och sköta löpande redovisning. Vi upprättar deklarationer, hanterar moms, bokslut och årsredovisningar. I samarbete med den kommersiella förvaltningen tar vi fram budget, prognoser och ekonomiska rapporter. Tillsammans med vårt team av erfarna ekonomer erbjuder vi ekonomisk förvaltning i toppklass.

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning

I samband med att vi anlitas för att ansvara för den tekniska förvaltningen, innebär det att vi säkerställer att fastigheten uppfyller samtliga myndighetskrav, vi tillser att energiförbrukningen är rimlig, att det finns korrekta serviceavtal för de tekniska installationerna och att det finns en underhållsplan. Vi hanterar upphandlingar samt planerar, budgeterar och arbetsleder arbeten i de fastigheter vi förvaltar med högsta kompetens.

Fastighetsdrift

Fastighetsdrift

För att hyresgästerna skall trivas i sina lokaler utför vi tillsyn och skötsel av allmänna ytor och säkerställer att brandskyddet är fungerande och uppdaterat enligt gällande lagkrav. Hyresgästernas felanmälan tar vi hand om och vi ansvarar för att felavhjälpande underhåll och reparationer utförs. Vi håller ett relevant informationsflöde och kommunikation med hyresgästerna.

 

Vi ansvar för att alla de människor som finns i fastigheterna får en bra vardag, varje dag. 

Servicetjänster

Servicetjänster

Efter en etablerad kontakt med hyresgästerna i de fastigheter vi förvaltar, erbjuder vi dem att enkelt kunna få hjälp med hyresgästfrågor i sin hyrda lokal. Vi tar emot alla typer av uppdrag i vår felanmälan och våra fastighetstekniker informerar hyresgästerna om vilken typ av tjänster som vi kan erbjuda när de är på plats. Våra elektriker, VVS-montörer eller snickare hjälper era hyresgäster.

Projektledning

Projektledning

Vi har erfarna och kunniga projektledare i vårt systerföretag Batir som är vana att driva fastighetsrelaterade projekt. Det kan t ex vara när en lokal skall anpassas till en ny hyresgäst, när allmänna ytor ska byggas om, när en energiutredning med förslag på åtgärder ska tas fram eller när en statusbesiktning i samband med förvärv skall göras. Vi driver projekten med erfarenhet och kompetens och rapporterar till er löpande så att ni kan fokusera på andra delar i processen.

 

Vi åtar oss även projektledningsuppdrag med syftet att stärka upp en befintlig organisation och/eller att komplettera med en specialistkompetens som behövs under en begränsad tid för ett projekts genomförande.

Kommersiell förvaltning och uthyrning

Utifrån varje fastighets affärsplan, ansvarar vi för att genomförandet i samtliga delar blir utförda. 

Ni, våra kunder får löpande information på det sätt som ni önskar, tex via uppdragsmöten och regelbunden rapportering.

Vi ansvarar för driftnettot och relationen till era hyresgäster utifrån era önskemål och er förvaltningsambition. Ni kan känna trygghet i att vi med vår breda kompetens kan ta fullt ägandeskap för hyresavtal och att vi ansvarar för kontraktsförhandlingar om ni så önskar.

Vid eventuella vakanser skapar vi en uthyrningsstrategi och gör en skräddarsydd marknadsplan för uthyrningsarbetet. Vi sköter all annonsering och håller visningar för presumtiva kunder. Vid önskemål tar vi fram inplaceringsskisser, stämmer av tekniska förutsättningar och kalkyler. Vi tar ansvar för hela processen och upprättar hyresofferter, förhandlar om hyresvillkor och skriver hyresavtal med den nya hyresgästen allt enligt givna önskemål.

Ekonomisk förvaltning

Vi tillhandahåller ett modernt, stabilt och beprövat systemstöd med kompetens för att göra hyresavier, hantera leverantörsfakturor, göra utbetalningar och sköta löpande redovisning. Vi upprättar deklarationer, hanterar moms, bokslut och årsredovisningar. I samarbete med den kommersiella förvaltningen tar vi fram budget, prognoser och ekonomiska rapporter. Tillsammans med vårt team av erfarna ekonomer erbjuder vi ekonomisk förvaltning i toppklass.

Teknisk förvaltning

I samband med att vi anlitas för att ansvara för den tekniska förvaltningen, innebär det att vi säkerställer att fastigheten uppfyller samtliga myndighetskrav, vi tillser att energiförbrukningen är rimlig, att det finns korrekta serviceavtal för de tekniska installationerna och att det finns en underhållsplan. Vi hanterar upphandlingar samt planerar, budgeterar och arbetsleder arbeten i de fastigheter vi förvaltar med högsta kompetens. 

Fastighetsdrift

För att hyresgästerna skall trivas i sina lokaler utför vi tillsyn och skötsel av allmänna ytor och säkerställer att brandskyddet är fungerande och uppdaterat enligt gällande lagkrav. Hyresgästernas felanmälan tar vi hand om och vi ansvarar för att felavhjälpande underhåll och reparationer utförs. Vi håller ett relevant informationsflöde och kommunikation med hyresgästerna.

Vi ansvar för att alla de människor som finns i fastigheterna får en bra vardag, varje dag. 

Servicetjänster

Efter en etablerad kontakt med hyresgästerna i de fastigheter vi förvaltar, erbjuder vi dem att enkelt kunna få hjälp med hyresgästfrågor i sin hyrda lokal. Vi tar emot alla typer av uppdrag i vår felanmälan och våra fastighetstekniker informerar hyresgästerna om vilken typ av tjänster som vi kan erbjuda när de är på plats. Våra elektriker, VVS-montörer eller snickare hjälper era hyresgäster.

Projektledning

Vi har erfarna och kunniga projektledare i vårt systerföretag Batir som är vana att driva fastighetsrelaterade projekt. Det kan t ex vara när en lokal skall anpassas till en ny hyresgäst, när allmänna ytor ska byggas om, när en energiutredning med förslag på åtgärder ska tas fram eller när en statusbesiktning i samband med förvärv skall göras. Vi driver projekten med erfarenhet och kompetens och rapporterar till er löpande så att ni kan fokusera på andra delar i processen. 

Vi åtar oss även projektledningsuppdrag med syftet att stärka upp en befintlig organisation och/eller att komplettera med en specialistkompetens som behövs under en begränsad tid för ett projekts genomförande.

Behöver ni göra en felanmälan?