01-apr
Nyhet

Property Partner får AM-uppdrag

Magnolia Bostad ger Property Partner ansvaret för Asset Management i Stinsen.

Fastigheten med det klassiska köpcentrumet Stinsen är belägen i Häggvik, Sollentuna. De uthyrningsbara ytorna omfattar totalt ca 40.000 kvm kommersiella ytor, företrädesvis handel. Ägarna, Magnolia Bostad och tjänstepensionsbolaget Alecta, har tillsammans med kommunen påbörjat en detaljplaneprocess i syfte att utveckla kvarteret Stinsen till en tät stadsmiljö med blandade funktioner har för en tid sedan beslutat att driva en detaljplan för att bygga bostäder och avveckla handeln.

Uppdraget innebär att löpande leda förvaltningsorganisationen på plats och ansvara för evakueringsarbetet för att skapa förutsättningar för en ny stadsmiljö.

– Vi har en gedigen erfarenhet av denna typ av uppdrag. Bland annat var vi med och bistod PEAB i ett liknande uppdrag i Upplands Väsby på kv Messingen. Idag finns bostäder och ett nytt gymnasium i anslutning till Upplands Väsby station, säger Marcus Gärdebrandt, VD, Property Partner.

– Property Partner har påvisat ett kunnande och en förståelse för vad som krävs för att lyckosamt genomföra ett förändringsprojekt som detta. Det kommer att krävas stort engagemang och förmågan att komma överens med hyresgäster. Något som är av största vikt för oss som kund, säger Christian Matti, Affärsutvecklare, Magnolia Bostad.